A1004H

camera quan sat
A1004H
Giá: Liên hệ 0909 728 246

Số kênh: 4
Chế độ kênh: 4x1080P(AHD)/ 4x1080P(AHD)+4x1080P(IP)/  8x1080P(IP)/
16x960P(IP)
Ngõ ra: VGA,  HDMI
Âm thanh: 01 in/ 01 out
Điều khiển PTZ: Không
Số lượng ổ cứng: 01
Điện toán đám mây: Có
Phần mềm di động: VacronViewer
Thời gian bảo hành: 24 tháng

  • Số kênh: 4
  • Chế độ kênh: 4x1080P(AHD)/ 4x1080P(AHD)+4x1080P(IP)/  8x1080P(IP)/
  • 16x960P(IP)
  • Ngõ ra: VGA,  HDMI
  • Âm thanh: 01 in/ 01 out
  • Điều khiển PTZ: Không
  • Số lượng ổ cứng: 01
  • Điện toán đám mây: Có
  • Phần mềm di động: VacronViewer
  • Thời gian bảo hành: 24 tháng

Camera AHD
Camera HD-CVI