Đầu ghi hình AHD 16CH

camera quan sat

D9916-2

Đầu ghi hình AHD 2.0MP 16 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

D9916-1

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 2.0MP. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

8216A- E1

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 2 ổ cứng. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

8216A - C1

Đầu ghi hình AHD 16 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1
1