Đầu ghi camera

camera quan sat

NVR2040

Đầu ghi hình IP 40 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

NVR1032

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

8624A-E1

Đầu ghi hình IP 24 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

7116NC-E1

Đầu ghi hình IP 16 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

NVR1016

Đầu ghi hình IP 16 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

NVR1008

Đầu ghi hình IP 8 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

NVR1004

Đầu ghi hình IP 4 kênh. Thời gian bảo hành 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

7104N-C1

Đầu ghi hình IP 4 kênh. Thời gian bảo hành: 24 tháng.

Xem chi tiết

Sản phẩm 1

Đầu ghi hình D9116SL

Đầu ghi hình 16 kênh

Xem chi tiết

Sản phẩm 1
1 | ...2 | ...3