Download phần mềm

camera quan sat
DOWNLOAD PHẦN MỀM
STT Tên phần mềm Tải về
1 List các phần mềm dành cho di động
Download
2 Phần mềm cho đầu ghi Raysharp:
 • Phần mềm NetView cho đầu ghi Raysharp
 • DVRClient - Phần mềm quản lý đầu ghi Raysharp
 • SurveillanceClient - Phần mềm quản lý đầu ghi Raysharp
 • VideoPlayer - Phần mềm hỗ trợ xem file playback chuẩn H.264
 • Phần mềm quản lý đầu ghi Raysharp trên MAC OS
 • Phần mềm chuyển đổi đuôi từ H.264 sang AVI
 • Raysharp Device Search

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
3 Phần mềm cho đầu ghi RDS:
 • ActiveX cho đầu ghi hình RDS
 • CMS3 - Phần mềm quản lý đầu ghi RDS
 • iCMS3 - Phần mềm quản lý đầu ghi RDS
 • Phần mềm quản lý đầu ghi V - Streaming
 • VMS - Phần mềm quản lý đầu ghi hình HDCVI của RDS
 • VideoPlayer - Phần mềm hỗ trợ xem file playback HDCVI của RDS
 • Phần mềm quản lý đầu ghi hình HDCVI dành cho MAC OS

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
4 Phần mềm cho đầu ghi SmartEye( 93xx, 8104, 80xx..):
 • Active cho đầu ghi SmartEye
 • CMS3 - Phần mềm quản lý đầu lý đầu ghi SmartEye
 • CMS - Phần mềm quản lý đầu ghi SmartEye
 • Player - Phần mềm hỗ trợ xem file playback chuẩn H.264
 • CMS3 - Phần mềm quản lý đầu ghi SmartEye cho MAC OS
 • Phần mềm quản lý đầu ghi 71xx
 • Phần mềm quản lý IPC và NVR Smart Eye thế hệ thứ 3

Download

Download
Download
Download
Download
Download
Download
5
Phần mềm hỗ trợ cho camera IP:
 • iCMS3 - Phần mềm quản lý camera RDS
 • ODM - Phần mềm quản lý thiết bị chuẩn Onvif
 • iProtect - Phần mềm quản lý camera RDS
 • IPScan - Phần mềm scan IP cho camera
 • 256H1 - Phần mềm scan IP dành riêng cho camera 256H1
 • 256H1 - Phần mềm xem và quản lý camera 256H1 (Cloud - đám mây)
 • IP-Port-Scan - Phần mềm scan IP và Port
 • Phần mềm quản lí camera IP RDS dành cho MAC OS
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA SPEED DOME
 • Phần mềm quản lý camera IP SmartEye CMS2 (IP964, IP510, IP960)
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA SPEED DOME IP


Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Download
Download
Download
Download
DOWNLOAD TÀI LIỆU
STT Tên file Tải về
1 Hướng dẫn cài đặt phần mềm Guarding Expert trên di động Download
2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm RXCamLink trên di động Download
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm VacronViewer trên di động Download
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm ViewEasyV2 trên di động Download
5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm VMEyeSuper trên di động Download
6 Xử lý hiện tượng chạy sai ngày giờ Download
7 Xử lý hiện tượng yêu cầu đăng nhập khi xem trực tiếp Download
8 Xử lý hiện tượng không nhận chuột và remote Download
9 Xử lý hiện tượng liên quan đến ghi hình và ổ cứng Download
10 Hướng dẫn bật ActiveX Control Download
Camera AHD
Camera HD-CVI